Image Alt

Od otpada do “čudesnog” alotropa – pronalazak visoko kvalitetnog grafena

  /  Novosti   /  Od otpada do “čudesnog” alotropa – pronalazak visoko kvalitetnog grafena
Panorama grada i izduvnih gasova iz fabrika

Od otpada do “čudesnog” alotropa – pronalazak visoko kvalitetnog grafena

Naučnici su uspeli da sintetišu alotrop jedinstvene strukture i kvaliteta, pretvarajući bilo koji otpad na bazi ugljenika u ljuspe grafena. Jednostavnom i brzom tehnikom zagrevanja na veoma visokim temperaturama, uništavaju se čvrste karboksilne veze u otpadu i dobijamo grafen.

Od automobilske gume ili kore od banane do elementa koji nije štetan za prirodu!

Najbolji način da iskoristimo otpad

Ovo je veoma važan korak!

Procenjuje se da se u svetu odbaci od 30 do 40% hrane i plastične ambalaže jer joj istekne rok, pokvari se ili ne pronađe dalju upotrebu. Plastični otpad predstavlja naročito veliku brigu.

Naučnici su već dokazali da svaki otpad na bazi ugljenika, uključujući mešanu plastiku i gumu – može biti pretvoren u grafen, jedini problem dotadašnjeg postupka je taj što je grafen bio vrlo siromašan ili u malim količinama.

Od nanočestica do grafena

Naučnici su uspeli da razviju posebnu tehniku kojom se količina obijenog grafena povećava za skoro duplo, a uporedo se ne šteti kvalitet alotropa. Danas smo u mogućnosti da za veoma kratko vreme proizvedemo materijal vrhunskog kvaliteta.

Središte dešavanja jeste metoda poznata kao Džulova toplota – brz strujni udar koji stvara intenzivno zagrevanje. Ovaj postupak koristi se i za produkovanje nanočestica.

Pristupačan način da zaštitimo okolinu

Grafen je jedan sloj grafita koji je dovoljno izolovan od svoje okoline da se može smatrati samostalnim. Njegova proizvodnja ne košta puno a može se koristiti u nekoliko oblasti, kao što su proizvodnja automobila, proizvodnja odeće ili čak građevina i prevoz.

Tehnikom pretvaranja štetnih otpada u grafen uništavamo štetne gasove koje oni emituju čime štitimo prirodu i ljude. Grafen se već uveliko dokazao kao odličan način da se smanji upotreba i raširenost zagađivača ali i poboljša industrijsko korišćčenje mašina.

Pozovite nas
close slider


Kontaktirajte nas

060 5353 016      

office@moldovanovic.com