GNB 2100 EasyPick omogućava inteligentni sistem prioritizacije baterije. Uz njega ćete lako prepoznati i izabrati pravu bateriju, koja je potpuno napunjena i koja je najduže bila u fazi hlađenja. Inovativan i efikasan sistem rotacije baterija 2100 EasyPick čuva snagu baterija i trajno povećava njihov rani vek i dostupnost.

Opis

2100 EasyPick – Specifikacija proizvoda

Efikasno povezivanje punjača

Putem ovog sistema i jednostavnog koncepta “Plug & Play” se može povezati do 30 punjača, koji se sami potvrđuju i počinju automatski da razmenjuju podatke o punjenju.

Jednostavan za korišćenje

Snažan vizuelni signal jasno pokazuje rukovaocu koju bateriju treba da izabere. LED indikatori stanja napunjenosti pokazuju upadljivo zeleno sveto, a uz to osvetljenje ekrana jasno pokazuje na bateriju koju treba odabrati.
Nakon odabira i preuzimanja baterije, sledeći punjč označava bateriju koju treba preuzeti. Ukoliko isključite pogrešnu bateriju, oglasiće se integrisani zvučni alarm sistema 2100 EasyPick.
U skladu sa količinom baterija u rotaciji, na vrlo jednostavan način je moguće produžiti ili smanjiti sistem.

Veći broj ciklusa baterija

Visokoefikasna tehnologija produžava radni vek baterije i omogućava veći broj ciklusa.

Smanjeni troškovi vlasništva

Optimizovane prostorije za punjenje baterija utiču na značajne uštede prilikom njihovog održavanja.

Preuzmite:

Pozovite nas
close slider


Kontaktirajte nas

060 5353 016      

office@moldovanovic.com