Visoka dostupnost trakcionih baterija jedan je od ključnih elemenata za efikasan intralogistički protok. Pomoću jedinice za nadzor akumulatora GNB PRO, upotreba i opterećenje voznog parka akumulatora i kamiona mogu se analizirati i optimizovati.

Opis

GNB PRO zaštita za baterije – specifikacije proizvoda

Karakteristike proizvoda

Trenutno merenje (A)
Merenje napona (V)
Senzor nivoa elektrolita
Sat u realnom vremenu
Bežično čitanje podataka
Sonda
GNB PRO glavna jedinica montira se na vrh baterije. Upotrebom prijemnog modula spojenog na računar podaci se prenose bežično. Paket podataka se prenosi na Internet portal koji automatski kreira izveštaj na registrovanu adresu e-pošte.

Kontinuirana efikasnost

GNB PRO zaštita za akumulatore omogućava kontinuirani nadzor baterija, što stvara obimnu bazu podataka za optimizaciju intralogističkih procesa. Sve to se postiže povećanjem radnog vremena baterija, a potom i voznih parkova industrijskih kamiona.

Jasan i jednostavan izveštaj

Procenjeni paketi podataka preuzeti sa GNB PRO uređaja automatski se pretvaraju u jednostavan izveštaj koji se šalje na registrovanu adresu e-pošte, omogućavajući vam da dobijete jasan izveštaj o prikupljenim podacima.

Smanjeni troškovi

Uređaj kao što je GNB PRO je neophodan za zaštitu baterija od negativnih faktora poput dubokog pražnjenja, visoke temperature i niskog nivoa elektrolita. Zahvaljujući ovakvom uređaju, naknadni troškovi se mogu značajno smanjiti.

Pozovite nas
close slider


Kontaktirajte nas

060 5353 016      

office@moldovanovic.com